Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 955/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-05

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

IV SA/Wa 402/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SA/Wa 1145/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 828/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych obejmujących wpis od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1064/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1488/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II GSK 814/11 - Wyrok NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg J.W. na decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...], nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej

IV SA/Wa 1080/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie zakazu połowów dorsza

II OSK 584/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 1076/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie zakazu połowów dorsza
1   Następne >   +2   +5   +10   100