Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6164 Wspólnoty gruntowe X

II SA/Ke 177/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wspólnoty gruntowej

VIII SA/Wa 325/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Sprawa ze skargi J. G. na zarządzenie Wójta Gminy O. w przedmiocie uchylenia uchwały osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej w W.

VIII SA/Wa 324/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-30

Sprawa ze skargi J. G. na zarządzenie Wójta Gminy O. w przedmiocie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy O.

OW 177/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia organu właściwego, do rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Sandomierzu stwierdzającej, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr [...] stanowi wspólnotę gruntową

II SA/Gl 616/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie zagospodarowania wspólnot gruntowych

II OSK 1345/05 - Wyrok NSA z 2006-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie uznania gruntu za mienie gminne

II SA/Ke 177/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uznania nieruchomości za wspólnotę gruntową

II SA/Łd 947/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uznania za mienie gminne

II SA/Łd 33/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. nr [...] w sprawie odmowa stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o uznaniu za mienie gminne gruntów położonych we wsi Ł.

IV SA/Wa 1170/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   66