Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6169 Inne o symbolu podstawowym 616 X

II SA/Lu 569/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej

II SA/Wr 545/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wr 569/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych z sankcjami w okresie trzech lat kalendarzowych

II OZ 299/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu , [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej

II SA/Gl 440/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie sprostowania aktu własności ziemi

II SA/Bk 839/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie uregulowania własności działki

II SA/Wr 662/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie ustalenia opłat i należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

IV SO/Wa 30/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-19

Wniosek D. w W. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy D. w W. a Wójtem Gminy S. w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany decyzji dotyczącej wyłączenia gruntów z produkcji leśnej

II SAB/Wr 5/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Z. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o nabycie na własność nieruchomości rolnej

II SA/Ol 664/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-09-17

Wniosek w przedmiocie nadania prawa własności działki
1   Następne >   +2   +5   +10   100