Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GSK 384/05 - Wyrok NSA z 2006-05-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Izby Notarialnej w W. w przedmiocie bezczynności organu oraz żądania wymierzenia grzywny organowi i przyjęcia na aplikację notarialną

II GZ 113/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. K. o wymierzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.)

II GZ 503/22 - Postanowienie NSA z 2023-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny na podstawie art. 64c § 6 p.p.s.a. w sprawie z wniosku M. W. o wymierzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej grzywny w trybie art. 64c § 6 ustawy