Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X
  • Skarżony

IV SA 602/88 - Wyrok NSA z 1988-10-13

skargę Stanisława K. na decyzję Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w przedmiocie odmowy zwolnienia od obowiązku złożenia egzaminu.