Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 910/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku

VI SA/Wa 2378/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

VI SA/Wa 523/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie kary pieniężnej

VI SA/Wa 1019/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie kary pieniężnej

VI SA/Wa 2477/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II GSK 1378/17 - Wyrok NSA z 2019-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie kary pieniężnej

VI SA/Wa 385/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie kary pieniężnej