Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SA/Rz 710/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 1913/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie niedopuszczalności odwołania