Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GSK 1089/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na pozostanie w stosunku zatrudnienia

VI SAB/Wa 9/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-02

Wniosek w przedmiocie powołania J. B. na stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania na stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym

VI SA/Wa 2582/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu od wpisu na listę aplikantów radcowskich

VI SA/Wa 1572/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-20

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów

VI SA/Wa 2093/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-02

Wniosek w przedmiocie wpisu na listę adwokatów

II GZ 136/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-30

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie wpisu na listę adwokatów

II SA/Bk 13/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-01-21

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów oraz skreślenia z ewidencji diagnostów

II SA/Bk 333/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-06-12

WSA w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Anna Sobolewska - Nazarczyk (spr.), po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym A. O. na decyzję SKO w S. w przedmiocie skreślenia z ewidencji instruktorów prowadzących szkolenie kandydatów na kierowców

VI SA/Wa 2215/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-18

Wniosek w przedmiocie zawieszenia praw wynikających z licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia

VI SA/Wa 2094/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-15

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przeniesienia ze stanowiska komornika sądowego i utrzymanie w mocy decyzji o przeniesieniu ze stanowiska komornika sądowego
1   Następne >   +2   +5   +10   27