Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 393/84 - Wyrok NSA z 1984-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie odmowy wpisu na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w K.