Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SA 1378/98 - Wyrok NSA z 1998-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie zwolnienia z funkcji biegłego sądowego

II SA 1667/97 - Wyrok NSA z 1998-02-26

skargę w przedmiocie odmowy wpisu na listę aplikantów radcowskich.

II SA 1052/97 - Wyrok NSA z 1998-03-24

Skarga Michała W. na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie uznania się za niewłaściwą i przekazania sprawy według właściwości i na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną uchwałę, a także

II SA 1690/97 - Wyrok NSA z 1998-02-27

skargę w przedmiocie odmowy wpisu na listę aplikantów radców prawnych.

III RN 178/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości (...) w przedmiocie powołania na stanowisko komornika sądowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 704/98~oddala rewizję nadzwyczajną.

III RN 179/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości (...) w przedmiocie powołania na stanowisko komornika sądowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 710/98~oddala rewizję nadzwyczajną.
1   Następne >   2