Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 1114/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-09

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych z [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

II GSK 938/12 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenie siedziby kancelarii notarialnej

II GSK 1007/12 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów

VI SA/Wa 2441/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

II GSK 1064/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego

II GSK 865/13 - Wyrok NSA z 2013-10-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

II GSK 1063/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wpisu na listę adwokatów

II GSK 929/12 - Wyrok NSA z 2013-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy powołania na stanowisko komornika sądowego

VI SA/Wa 2215/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-18

Wniosek w przedmiocie zawieszenia praw wynikających z licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia

VI SA/Wa 1575/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 28-31 sierpnia 2012r. w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego
1   Następne >   +2   +5   +10   56