Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

III SAB/Kr 75/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-09

Skarga M. Z. na bezczynność Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku

VI SA/Wa 1403/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego w przedmiocie odmowy wyjaśnienia uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego

VI SA/Wa 138/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego oku nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania posta...

VI SA/Wa 1967/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-13

Skarga M. S. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska notariusza postanowił: sprostować w sentencji postanowienia WSA w Warszawie z 12 stycznia 2017 r. oraz w jego uzasadnieniu oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że zamiast sygnatury akt 'V SA/Wa 1967/16' wpisać 'VI SA/Wa 1967/16'.

VI SA/Wa 147/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

VI SA/Wa 1399/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego

VI SA/Wa 2351/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

II GSK 5282/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

II GSK 4228/16 - Wyrok NSA z 2017-01-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 11-13 marca 2015 r. w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego

VI SA/Wa 2579/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji oku nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
1   Następne >   +2   +5   +10   60