Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 2215/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sprzeciwu wobec wpisu na listę radców prawnych

VI SA/Wa 268/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie odwołania ze stanowiska notariusza

II GSK 1091/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji

II SA/Ke 852/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów

II GSK 1073/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

VI SA/Wa 758/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

II GSK 808/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wpisu na listę adwokatów

II GSK 1283/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

II GSK 958/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji

II GSK 559/14 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100