Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SA/Po 2311/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-03-28

Sprawa ze skargi Arkadiusza W. na Okręgową Radę Adwokacką w P. w przedmiocie istnienia uprawnienia lub obowiązku do wpisania na listę aplikantów adwokackich

II SAB/Po 22/03 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 2003-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w G.-W. w przedmiocie odwołania z funkcji ławnika;

II SA/Po 3627/01 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Barbary S.-M. Kolegium Sędziów Sądu Wojewódzkiego w P. w przedmiocie odwołania ze stanowiska przewodniczącego wydziału