Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

SA/Sz 2428/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-04-11

1. Stosunek pracy kierowników jednostek organizacyjnych powstaje i podlega rozwiązaniu na podstawie uchwały zarządu. Do kompetencji wójta w stosunku do tych osób należą pozostałe czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, stosownie do art. 4 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych /Dz.U. nr 21 poz. 124 ze zm./.~2. Rada gminy może podejmować uchwały obowiązujące wyłącznie na terenie tej gminy. Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości jednej gminy następ...