Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Budownictwa X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 657/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-20

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie sądowoadmi- nistracyjnej o sygn.II SA 1305/96

VI SA/Wa 1377/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ...

VI SA/Wa 1376/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-08

Sprawa ze skargi na postanowienie NSA w Warszawie , sygn. akt II SA 1305/96 przedmiocie odrzucenia skargi na postanowienie NSA

VI SA/Wa 86/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania dyplomu ODDALA SKARGĘ

VI SA/Wa 1471/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-06

Sprawa ze skargi D. J. na decyzje Ministra Infrastruktury w przedmiocie skreślenia z listy egzaminatorów

VI SA/Wa 1101/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-07-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VI SA/Wa 1592/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

VI SAB/Wa 30/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji zwalniającej z wymagań dotyczących egzaminatorów dla kandydatów na kierowców

VI SA/Wa 191/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-21

Sprawa ze skargi Z. Z. na w przedmiocie zawieszenia uprawnień do świadczenia usług pilotowych

VI SA/Wa 1447/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie skreślenia z listy egzaminatorów kandydatów na kierowców