Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1398/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt zajęty pod drogę

II SA/Bk 853/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 464/08 - Wyrok NSA z 2008-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

II SA/Po 87/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną;

II SA/Bk 420/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę

II SA/Łd 68/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną

II SA/Kr 1131/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania

II SA/Po 188/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-11-04

skarg Gminy D. i E. M. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę;

II SA/Po 200/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-11-04

skarg A. S. i Wójta Gminy T. P. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę;

I OSK 39/07 - Wyrok NSA z 2008-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu nieruchomości
1   Następne >   2