Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Ke 410/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji

I SA/Wa 636/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12

Skarga K. W. i P. S. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

II SA/Gl 574/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 934/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 1064/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie sposobu prowadzenia postępowania w sprawie o zwrot nieruchomości

I SA/Wa 861/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 862/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania