Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Po 200/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-11-04

skarg A. S. i Wójta Gminy T. P. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę;

II SA/Po 97/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony do poszerzenia drogi gminnej;