Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 1912/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-11

Sprawa ze skargi Z. L. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1061/12

I OZ 897/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SO/GL 16/10 wymierzające Wojewodzie Ś. grzywnę w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę oraz akt sprawy.

II SA/Rz 427/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-03-06

Sprawa ze skargi Z. M. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną

I SO/Wa 2/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie wniosku o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy

II SO/Kr 10/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-07

Wniosek Z.K. o wymierzenie grzywny Wojewodzie

I OSK 227/10 - Wyrok NSA z 2010-05-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.P. i W.P. o ukaranie Wojewody Mazowieckiego grzywną za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VIII SAB/Wa 17/08

II SO/Gl 16/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-12

Wniosek Z.M. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami sprawy dotyczącej zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1805/10 - Wyrok NSA z 2011-01-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wydaniu wyroku

II SO/Gl 2/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-04-02

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego decyzją o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

I SO/Wa 15/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-16

Wniosek M. G. o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny za nieprzekazanie sądowi administracyjnemu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę
1   Następne >   2