Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Hasło Inne X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SA/Wa 1435/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego