Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

OSK 1549/04 - Wyrok NSA z 2005-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu