Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane X

I OSK 1698/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

II SA/Gl 665/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Rz 1012/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nieruchomości i zwrotu odszkodowania

IV SA/Wa 243/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 877/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 1485/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-08

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 395/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-08

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SAB/Gd 24/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-09-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

IV SA/Po 267/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-15

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I OZ 841/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego znak: [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100