Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6189 Inne o symbolu podstawowym 618 X

II SA/Gl 821/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę gminną

I SA/Wa 282/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-31

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 94/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie organu

II SA/Gl 298/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Bk 47/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie udostępnienia akt postępowania

I SA/Wa 743/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-29

Sprawa ze skargi B. S. i K. S. na pismo Wojewody [...] , nr [...]

II SAB/Gl 33/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie umieszczenia w lokalu zamiennym po wywłaszczeniu nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej E. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Ke 15/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wypłaty odszkodowania

III SA/Po 305/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-08

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania;

II SA/Kr 257/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta K. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność Skarbu Państwa
1   Następne >   +2   +5   +10   100