Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 340/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w J. w przedmiocie uchwalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat J.