Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Wr 211/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

II SA/Bd 333/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

III SA/Łd 369/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [....] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały