Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Po 10/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-02-19

Skarga E. P. na czynność Wojewody w przedmiocie odwołania z funkcji członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych