Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 1353/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w W.

I OZ 850/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia Komendantowi Stołecznemu Policji w Warszawie grzywny w wysokości 3000 złotych za nieprzekazanie skargi D. A. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę na rozkaz personalny Komendanta Stołecznego Policji , nr [...] w sprawie II SA/Wa 576/08 postana...

I OZ 879/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego '[...]' Sp. z o.o. o wymierzenie Głównemu Inspektorowi Pracy grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

I OSK 528/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie [...]

I OSK 240/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie z wniosku R. L. w przedmiocie wymierzenia Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Ł. grzywny za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę R. L.