Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Wr 293/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Z.

II SA/Rz 270/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

IV SA/Wr 334/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. Ś. w przedmiocie zasad udzielania dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina S. Ś.

IV SA/Wr 292/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Z.

IV SA/Wr 294/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy W. z dnia[...]. nr [..] w przedmiocie przyjęcia na rok 2008 regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę W.

II SA/Ol 419/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia