Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Ke 273/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-08-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno

II SA/Ol 414/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli