Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele X

VIII SAB/Wa 37/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie [...] w zakresie rozpoznania odwołania w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków wychowawcy

IV SA/Wr 211/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

VIII SAB/Wa 31/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w sprawie bezczynności i przewlekłego prowadzenia spraw przez Wojewodę [...]

III SAB/Lu 29/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-01-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie : wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

IV SA/Gl 391/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-05-31

Sprawa ze skargi J.P. i R.G. na zarządzenie Wojewody [...] w przedmiocie nauczycieli

II SAB/Wa 204/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-12

Skarga Wójta Gminy Z. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego

IV SA/Gl 505/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nauczycieli

IV SA/Gl 502/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-05-31

Sprawa ze skargi J.P. i R.G. na zarządzenie Wojewody [...] w przedmiocie nauczycieli

II SA/Ol 414/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli

III SA/Łd 369/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [....] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały