Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OZ 930/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-30

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. P. w przedmiocie wymierzenia grzywny

II OSK 1270/09 - Wyrok NSA z 2010-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 111/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej

II GZ 90/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku M. P. P. Sp. z o.o. z siedzibą w G. o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność organu w sprawie wydania decyzji w przedmiocie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

II OZ 489/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OZ 490/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OSK 1901/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Białymstoku w sprawie zaświadczenia o stanie zdrowia

II OZ 958/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku K. K. o ukaranie grzywną [...] Szpitala [...] w W. na podstawie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z nieprzekazaniem w terminie skargi K. K. w przedmiocie bezczynności w zakresie udostępnienia dokumenta...

II OZ 1368/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie z wniosku J.S. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta O. za nieprzekazanie skargi na postępowanie konkursowe w zakresie powołania dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

II OZ 152/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia kary grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawie z wniosku M. D. w przedmiocie wymierzenia Dyrektorowi Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj...
1   Następne >   2