Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Wr 308/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-26

Sprawa ze skargi R. P. o wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 475/05

III SA/Kr 1207/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Lu 917/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora L. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w L. w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 128/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczeniu do obrotu produktu leczniczego

IV SA/Gl 1020/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Lu 543/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Wr 447/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-17

Skarga A S.A. z siedzibą w M. na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w L.

II GSK 92/14 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki

III SA/Łd 389/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji w sprawie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

II SA/Sz 1239/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie z Jej skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100