Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6202 Zakłady opieki zdrowotnej X

III SA/Kr 1207/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Lu 917/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora L. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w L. w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Wr 447/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-17

Skarga A S.A. z siedzibą w M. na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w L.

VII SA/Wa 715/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Sprawa ze skargi T. S. na czynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie : odmowy rozpoznania zażalenia na wezwanie do zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych i do uiszczenia kary umownej

II OZ 277/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie ustalenia zasad prywatyzacji Spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Golubiu

II SA/Go 346/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej

III SA/Wr 665/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie likwidacji 'A' w L. Ś.

III SA/Lu 916/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II OZ 842/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Łańcuckiego , nr XXXI/229/09 w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie

II OZ 855/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ustalenia zasad prywatyzacji spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu w drodze zbycia udziałów w Spółce
1   Następne >   +2   +5   +10   100