Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OW 36/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania M.S. od decyzji o przejęciu pokrywania należności mieszkaniowych za wynajmowany lokal mieszkalny