Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SO/Gd 2/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-01

Wniosek J. P. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za nieprzekazanie do sądu administracyjnego skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę