Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 313/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 622/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 622/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 1626/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu z zasobu [...]

IV SAB/Wr 224/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie w przedmiocie rozpatrzenia podania dotyczącego postanowienia SKO we W. o stwierdzenie nieważności decyzji Kolegium z dnia [...] SKO [ (...)],

IV SA/Wr 410/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-31

Skarga Z. R. na decyzję Prezydenta [...] w przedmiocie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 707/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 1668/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego

II SA/Sz 1317/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-15

Skarga K. K. na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Po 176/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-23

Sprawa ze skargi H. S. na pismo Komendanta Miejskiego Policji w P. w przedmiocie zgody na zrzeczenie się dyspozycyjności lokalu
1   Następne >   +2   +5   +10   100