Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6210 Dodatek mieszkaniowy X

IV SA/Gl 622/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 622/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Wr 224/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie w przedmiocie rozpatrzenia podania dotyczącego postanowienia SKO we W. o stwierdzenie nieważności decyzji Kolegium z dnia [...] SKO [ (...)],

IV SA/Wr 410/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-31

Skarga Z. R. na decyzję Prezydenta [...] w przedmiocie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 707/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 1317/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-15

Skarga K. K. na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 755/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 806/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 643/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-10

Sprawa ze skargi D. D. na pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie odpowiedzi na wezwanie z dnia [...] r. do usunięcia naruszenia prawa

IV SA/Wr 448/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100