Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6211 Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych X

II SA/Wa 2052/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 648/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wezwania do opróżnienia, opuszczenia i wydania na rzecz wierzyciela kwatery stałej

II SA/Wa 1790/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego pod rygorem zastosowania środka egzekucyjnego

II SA/Wa 1497/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione

II SA/Wa 229/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zastosowania środka egzekucyjnego polegającego na wezwaniu do opróżnienia kwatery tymczasowej

II SA/Wa 1296/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Wa 1398/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wezwania do opróżnienia z rzeczy i osób lokalu mieszkalnego pod rygorem zastosowania środka egzekucyjnego

II SA/Wa 1006/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego

II SA/Wa 828/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 896/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   2