Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 229/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zastosowania środka egzekucyjnego polegającego na wezwaniu do opróżnienia kwatery tymczasowej

II SA/Wa 1296/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Wa 1398/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wezwania do opróżnienia z rzeczy i osób lokalu mieszkalnego pod rygorem zastosowania środka egzekucyjnego

II SA/Wa 1006/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego