Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6211 Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych X

II SA/Wa 313/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 1668/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1522/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1030/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-22

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do opróżnienia lokalu mieszkalnego

I OZ 451/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nakazania opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 313/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 433/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2480/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wezwania do opróżnienia z rzeczy i osób lokalu mieszkalnego pod rygorem zastosowania środka egzekucyjnego w postaci przymusowego opróżnienia lokalu

IV SA/Po 464/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-15

Wniosek w przedmiocie opróżnienia i opuszczenia lokalu mieszkalnego

II SAB/Wa 142/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego WAM w W. w przedmiocie wydania decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100