Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6212 Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego i za remont lokalu mieszkalnego X

III SA/Kr 1282/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi Z. S. na pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego

I OSK 1942/13 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu

II SA/Wa 1572/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie utraty uprawnień do pobierania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Go 961/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu

II SA/Go 965/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu

VIII SAB/Wa 12/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie niewydania decyzji administracyjnej

II SA/Wa 905/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Wniosek w przedmiocie utraty prawa do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

IV SA/Po 703/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w przedmiocie zwrotu wniesionego podania o ustalenie uprawnień do równoważnika pieniężnego

IV SA/Po 624/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie W. Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. w przedmiocie zwrotu wniesionego oświadczenia mieszkaniowego

IV SA/Po 637/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. w przedmiocie zwrotu wniesionego oświadczenia mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100