Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 6219 Inne o symbolu podstawowym 621 X

II SA/Wa 1626/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu z zasobu [...]

IV SA/Po 176/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-23

Sprawa ze skargi H. S. na pismo Komendanta Miejskiego Policji w P. w przedmiocie zgody na zrzeczenie się dyspozycyjności lokalu

IV SA/Gl 758/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy O. w przedmiocie : odmowy przyznania lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 925/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy

II SAB/Go 27/05 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Gmina w przedmiocie : załatwienie wniosku o zniesienie zakazu naprawienia mieszkania oraz wniosku o nabycie mieszkania

II SA/Po 1117/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-28

Wniosek w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu socjalnego

II SA/Wa 716/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu

III SA/Kr 957/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w przedmiocie skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego z zasobów Gminy Miejskiej

III SA/Kr 605/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miejskiej

I OZ 1100/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie bezczynności organu w zakresie rozpoznania wezwania
1   Następne >   +2   +5   +10   100