Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GZ 1/06 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr 15/2004 w przedmiocie nakazu wycofania produktu z obrotu

II GZ 94/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-03

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie skargi '[...]' spółki jawnej [...] na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych znak [...] w przedmiocie wprowadzenia do obrotu nawozu bez zezwolenia