Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 1942/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej

VI SA/Wa 59/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zakazu dalszego przekazywania wyrobu

VI SA/Wa 60/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zakazu dalszego przekazywania wyrobu