Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 390/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-03

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za produkcję i wprowadzenie do obrotu zafałszowanego artykułu rolno

VI SA/Wa 432/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-11

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno

VI SA/Wa 1932/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-12

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno

VI SA/Wa 3267/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-21

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno

VI SA/Wa 572/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-28

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu napojów nieprawidłowo oznakowanych

II GSK 1089/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

Wniosek w przedmiocie nakazu wycofania produktów z rynku oraz nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie niektórych produktów niespełniających wymogów...

VI SA/Wa 3597/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-12

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 2617/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-10

Wniosek w przedmiocie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu zafałszowanego artykułu rolno

VI SA/Wa 1497/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-28

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   +10   14