Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II SA 1604/92 - Wyrok NSA z 1993-06-22

1. Ustawa w sprawie organizacji i trybu postępowania organów Państwowej Inspekcji Handlowej /Dz.U. nr 26 poz. 207/ nie może stanowić podstawy materialnoprawnej decyzji administracyjnej.