Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

IV SA 2103/00 - Wyrok NSA z 2001-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie opłaty za wprowadzenie do obrotu wyrobu bez wymaganego znaku bezpieczeństwa

IV SA 2450/98 - Wyrok NSA z 2001-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie opinii o stopniu pogorszenia jakości octu spirytusowego

IV SA 901/99 - Postanowienie NSA z 2001-07-04

Sprawa ze skargi Cukrowni G. S.A. na wnioski pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w W. w przedmiocie jakości produktu