Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

IV SA 657/01 - Wyrok NSA z 2003-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie ustalenia sankcji za wprowadzenie do obrotu bez posiadanego certyfikatu na znak bezpieczeństwa

II SA/Ka 1449/01 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 2003-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w K. w przedmiocie ustalenia ilości i wartości towarów wprowadzonych do obrotu bez oznaczenia znakiem bezpieczeństwa

OPS 2/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-09-08

Skarga Edmunda I. na postanowienie Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie niedopuszczalności odwołania po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający NSA postanowieniem w sprawie IV SA 2716/00, do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:~'Czy stwierdzenie uc...