Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GZ 91/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-03

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie skargi '[...]' spółki jawnej [...] na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych znak [...] w przedmiocie wprowadzenia do obrotu nawozu bez zezwolenia

II SA 3804/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za powstanie niedoboru pszenicy

VI SA/Wa 1180/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-08-31

Sprawa ze skargi Z. S. na ustalenia protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki In- spektorat Inspekcji Handlowej

VI SA/Wa 1405/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie odmowy zezwolenia na eksploatację zbiornika ciśnieniowego

II GZ 87/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej nr [...] w przedmiocie wycofania z obrotu paliwa niespełniającego norm jakościowych

II GZ 60/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar sygn. akt [...] w przedmiocie zatwierdzenia typu liczników wody

II GZ 55/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-21

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy zatwierdzenia typu wodomierzy

VI SA/Wa 1876/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy utworzenia punktu legalizacyjnego wodomierzy

VI SA/Wa 1606/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o zatwierdzeniu typu przyrządu pomiarowego

VI SA/Wa 1136/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-17

Sprawa ze skargi A. B. na decyzją Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie określenia ilości i wartości zapalniczek napełnianych gazem płynnym wprowadzonych do obrotu bez uzyskania certyfikatu na znak bezpieczeństwa
1   Następne >   +2   4